MENU GŁÓWNE

Patronat honorowy

 
LogotypMIBpoziom

Patronat

 
 
 

Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich
 
 
 
 

Patronat medialny

1. „Wprowadzenie w tematykę Seminarium” prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, Politechnika Warszawska
2. „Szczególne warunki pracy nawierzchni mostowych” , kierownik Zespołu; Piotr Pokorski, Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Politechnika Warszawska
3. „Rozwiązania materiałowo – technologiczne nawierzchni mostowych” dr inż. Michał Sarnowski; dr hab. inż. Jerzy Piłat, prof. PW; Adam Liphardt, Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Politechnika Warszawska
4. „Hydroizolacje, nawierzchnio-izolacje i nawierzchnie jezdni na mostach – wymagania i doświadczenia ZDW w Katowicach” Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach; Marcin Moszko, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
5. „Mieszanki SMA-MA do izolacji i warstw ochronnych nawierzchni mostowych” prof. dr hab. inż Piotr Radziszewski, kierownik Zespołu; dr inż. Michał Sarnowski; dr inż. Jan Król, Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Politechnika Warszawska
6. „Doświadczenia w zastosowaniu technologii SMA-MA” dr hab. inż. Paweł Mieczkowski, Katedra Dróg i Mostów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Eurovia Polska; dr inż. Michał Sarnowski, Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Politechnika Warszawska; Bartosz Budziński, Katedra Dróg i Mostów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie
7. „Nawierzchnie betonowe na obiektach mostowych. Doświadczenia USA” dr hab. inż. Karol J. Kowalski, z-ca dyrektora Instytutu Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska
10. „Awarie nawierzchni jezdni na mostach” dr inż. Krzysztof Germaniuk, z-ca kierownika Zespołu Diagnostyki i Napraw Mostów, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
11. „Zagrożenia dla trwałości mostowych nawierzchnio-izolacji na bazie emulsji bitumicznych” dr inż. Piotr Gwoździewicz, Pracownia Konstrukcji Sprężonych, Politechnika Krakowska, prezes zarządu ASIS Sp. z o.o.
12. „Doświadczenia w utrzymaniu nawierzchni jezdni na mostach w zarządzie GDDKiA Kraków” Krzysztof Urbański, Oddziałowy Inspektor Mostowy, GDDKiA Kraków

ZOBACZ REFERATY WYGŁOSZONE W TRAKCIE FORUM NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016