MENU GŁÓWNE

Patronat honorowy

 
LogotypMIBpoziom

Patronat

 
 
 

Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich
 
 
 
 

Patronat medialny

Rada Programowa Semiarium NAWIERZCHNIE MOSTOWE 2016:

Dr inż. Krzysztof Germaniuk

Dr inż. Piotr Gwoździewicz

Dr inż. Karol J. Kowalski

Wacław Michalski

Dr hab. inż. Jerzy Piłat, prof. PW

Prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski

Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski

Dr inż. Igor Ruttmar

Dr inż. Michał Sarnowski

Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski

Prof. dr hab. inż. Antonii Szydło

Dr inż. Krzysztof Wąchalski

Dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ


Rada Programowa Cyklu Konferencje Specjalistyczne:
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk
dr inż. Janusz Bohatkiewicz
prof. dr hab. inż Jan Deja
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca
dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB
dr inż. Piotr Gwoździewicz
dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG
prof. dr hab. inż Józef Judycki
prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek
dr inż. Tomasz Rudnicki
prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski
dr inż. Igor Ruttmar
dr hab. inż. Marek Salamak
dr hab. inż. Tadeusz Sandecki prof. PW
Dariusz Słotwiński
prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło
prof. dr hab. inż. Marian Tracz
Norbert Wyrwich
dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ