MENU GŁÓWNE

Patronat honorowy

 
LogotypMIBpoziom

Patronat

 
 
 

Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich
 
 
 
 

Patronat medialny

KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2016 - PROGRAM

 

PROGRAM SEMINARIUM NAWIERZCHNIE MOSTOWE 2016

23 listopada 2016 (środa)

9.00 Otwarcie recepcji Seminarium
9.00 - 11.00 Serwis kawowy
11.00 – 11.15 Oficjalne otwarcie Seminarium NAWIERZCHNIE MOSTOWE 2016.
11.15 – 13.00 Sesja I. SPECYFIKA NAWIERZCHNI MOSTOWYCH.
Przewodniczący Sesji: Ewelina Nawara, dyrektor wydawnictwa Media Pro Polskie Media Profesjonalne; Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.
1. „Wprowadzenie w tematykę Seminarium” prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, Politechnika Warszawska [10’]
2. „Szczególne warunki pracy nawierzchni mostowych” prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, kierownik Zespołu; Piotr Pokorski, Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Politechnika Warszawska [20’]
3. „Rozwiązania materiałowo – technologiczne nawierzchni mostowych” dr inż. Michał Sarnowski; dr hab. inż. Jerzy Piłat, prof. PW; Adam Liphardt, Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Politechnika Warszawska [20’]
4. „Hydroizolacje, nawierzchnio-izolacje i nawierzchnie jezdni na mostach – wymagania i doświadczenia ZDW w Katowicach” Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach; Marcin Moszko, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach [15’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]
13:00 Wspólna fotografia Uczestników w hotelowym lobby.
13:05 – 14.20 Obiad.
14.20 – 15.45 Sesja II. RODZAJE NAWIERZCHNI MOSTOWYCH.
Przewodniczący Sesji: dr inż. Krzysztof Germaniuk, z-ca kierownika Zespołu Diagnostyki i Napraw Mostów, Instytut Badawczy Dróg i Mostów; prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, Politechnika Warszawska.
1. „Mieszanki SMA-MA do izolacji i warstw ochronnych nawierzchni mostowych” prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, kierownik Zespołu; dr inż. Michał Sarnowski; dr inż. Jan Król, Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Politechnika Warszawska [15’]
2. „Doświadczenia w zastosowaniu technologii SMA-MA” dr hab. inż. Paweł Mieczkowski, Katedra Dróg i Mostów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Eurovia Polska; dr inż. Michał Sarnowski, Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Politechnika Warszawska; Bartosz Budziński, Katedra Dróg i Mostów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie [15’]
3. „Nawierzchnie betonowe na obiektach mostowych. Doświadczenia USA” dr hab. inż. Karol J. Kowalski, z-ca dyrektora Instytutu Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska [20’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]
15.45 – 16.15 Przerwa kawowa i poczęstunek.
16:15 – 18.00 Sesja III. DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNE. AWARIE.
Przewodniczący Sesji: dr hab. inż. Karol J. Kowalski, z-ca dyrektora Instytutu Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska; Wacław Michalski, dyrektor Departamentu Technologii, GDDKiA.
1. „Analiza obliczeniowa wspomagająca projektowanie konstrukcji nawierzchni jezdni na mostach na przykładzie mostu w Toruniu”
dr inż. Krzysztof Wąchalski, dyrektor Pont-Projekt Sp. z o.o. [15’]
2. „Awarie nawierzchni jezdni na mostach”dr inż. Krzysztof Germaniuk, z-ca kierownika Zespołu Diagnostyki i Napraw Mostów, Instytut Badawczy Dróg i Mostów [20’]
3. „Zagrożenia dla trwałości mostowych nawierzchnio-izolacji na bazie emulsji bitumicznych” dr inż. Piotr Gwoździewicz, Pracownia Konstrukcji Sprężonych, Politechnika Krakowska, prezes zarządu ASIS Sp. z o.o. [15’]
4. „Doświadczenia w utrzymaniu nawierzchni jezdni na mostach w zarządzie GDDKiA Kraków” Krzysztof Urbański, Oddziałowy Inspektor Mostowy, GDDKiA Kraków [15’]

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]
18:00 – 18.20 Podsumowanie i zakończenie Seminarium
prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, Politechnika Warszawska,
dr hab. inż. Karol J. Kowalski, z-ca dyrektora Instytutu Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska,
Ewelina Nawara, dyrektor wydawnictwa Media Pro Polskie Media Profesjonalne.
18.30 – Uroczysta kolacja

PROGRAM FORUM NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016

24 listopada 2016 (czwartek)

9.00 Otwarcie recepcji Forum.
9.00 – 11:00 Serwis kawowy.
11.0011.30 Oficjalne otwarcie Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016.
11.3012.50 Sesja I. WYMAGANIA TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI NAWIERZCHNI.
Przewodniczący Sesji:
   Ewelina Nawara, dyrektor wydawnictwa Media Pro Polskie Media Profesjonalne;
Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.
1. „Nowelizacja WT2-2016 oraz DPT-14 - 2016” Wacław Michalski, dyrektor Departamentu Technologii, GDDKiA [15’]
2. "Luminancja nawierzchni wg WT-2 2014. Czy wszystko jasne?" Piotr Miduch, prezes zarządu Centrum Badań Laboratoryjnych „CEBEL”
Sp. z o.o. [15’]
3.„Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych w Polsce" Sebastian Witczak, członek zarządu, dyrektor ds. technicznych, TPA Sp. z o.o. [15’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]
12:50 Wspólna fotografia Uczestników w hotelowym lobby.
12:5514.10 Obiad.
14.10 – 15.50 Sesja II BADANIA, OCENA I ZARZĄDZANIE NAWIERZCHNIAMI.
Przewodniczący Sesji:   dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju, Orlen Asfalt Sp. z o.o.;
Jacek Bojarowicz, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
1. „Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych – badania, ocena i …… znaki zapytania” dr inż. Marta Wasilewska; dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB, kierownik Zakładu; Paweł Gierasimiuk, Zakład Inżynierii Drogowej, Politechnika Białostocka [15’]
2. „Warstwy ścieralne nawierzchni drogowych – przegląd rozwiązań z akustycznego punktu widzenia” dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk,prof. PB, kierownik Zakładu Inżynierii Drogowej, Politechnika Białostocka [15’]
3. „PMS (Pavement Management System): przykład wdrożenia” dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDIM, z-ca kierownika Zakładu
Technologii Nawierzchni, IBDiM [15’]
4. „Wykorzystanie diagnostyki nawierzchni w monitorowaniu gwarancji” Tomasz Wojsz, prezes zarządu Heller Consult Sp. z o.o. [15’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]
15.50 – 16.20 Przerwa kawowa i poczęstunek.
16.20 – 18.05 Sesja III. MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWE, cz.1.
Przewodniczący Sesji: dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB, kierownik Zakładu Inżynierii Drogowej, Politechnika Białostocka;
Wacław Michalski, dyrektor Departamentu Technologii, GDDKiA.
1. „Dobór lepiszczy do ekstremalnie wysokich temperatur nawierzchni” dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju, Orlen Asfalt Sp. z o.o. [15’]
2. „Ocena właściwości niskotemperaturowych betonów asfaltowych o wysokim module sztywności (AC WMS)” dr inż. Mariusz Jaczewski,
Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska [15’]
3. ,,Wykorzystanie modeli krzywych wiodących modułu sztywności w projektowaniu konstrukcji podatnej nawierzchni drogowej” dr inż. Przemysław Buczyński; dr inż. Grzegorz Mazurek, Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Politechnika Świętokrzyska [15’]
4. ,,Technologia Gripfibre – poprawa parametrów eksploatacyjnych oraz wydłużenie okresu użytkowania nawierzchni” Dawid Żymełka,
dyrektor techniczny, Eurovia Polska S.A. [20’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]
18.05 – 19:30 Serwis kawowy.
19.3024.00 Bankiet Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016.
19.30 – 21.00
Uroczysta kolacja.
21.00 – 21.30 Jubileuszowy koncert kwartetu smyczkowego

25 listopada 2016 (piątek)

8.00 – 9:00 Serwis kawowy.
9.00 – 10.40 Sesja IV BADANIA I OCENA NAWIERZCHNI.
Przewodniczący Sesji:   dr inż. Wanda Grzybowska, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDIM, z-ca kierownika Zakładu Technologii Nawierzchni, IBDiM.
1. „Reakcja alkalia-kruszywa AAR oraz metody badań uszkodzeń betonu cementowego” Wacław Michalski, dyrektor Departamentu; Witold Zapaśnik, Główny Specjalista, Wydział Betonu i Nawierzchni Betonowych, Departament Technologii GDDKiA [15’]
2. „Przegląd wybranych metod badań nieniszczących i możliwość zastosowania ich w diagnostyce nawierzchni betonowych” dr inż. Małgorzata Konopska-Piechurska; Małgorzata Wutke, TPA Sp. z o.o. [15’]
3. „Metoda cyfrowej korelacji obrazu w badaniach geosyntetyków i innych materiałów drogowych” dr inż. Jarosław Górszczyk; dr inż. Konrad Malicki, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska [15’]
4. „Administracyjne systemy dynamicznego ważenia pojazdów WIM – stan obecny i perspektywy wdrożenia w Polsce” dr inż. Piotr Burnos; prof. dr hab. inż. Janusz Gajda; dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH; Katedra Metrologii i Elektroniki, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie [15’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]
10.40 – 11.10 Przerwa kawowa.
11.10 – 12.30 Sesja V. MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWE, cz.2.
Przewodniczący Sesji: Grzegorz Sochański, dyrektor zarządzający Nynas Sp. z o.o.; dr inż. Piotr Zieliński, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska.
1. „Charakterystyka mieszanek mineralno-asfaltowych produkowanych w technologii na ciepło (WMA)” dr inż. Marcin Stienss, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska [15’]
2. „Wypełniacz mieszany do produkcji trwałych mieszanek mineralnoasfaltowych – doświadczenia ostatnich lat” Ireneusz Strugała,
Tuga Sp. z o.o.; Dominik Małasiewicz, Lhoist Polska Sp. z o.o.[15’]
3. ,,Asfaltowe technologie przeciwspękaniowe dla nawierzchni drogowych” Jacek Boratyński, główny technolog ds. produkcji, Eurovia Polska S.A. [15’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]
12:30 – 13.00 Przerwa kawowa i poczęstunek.
13.00 – 14.40 Sesja VI. OCENA, NAPRAWY I WZMACNIANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH I PODŁOŻA.
Przewodniczący Sesji: Bożena Bernasik, z-ca dyrektora ds. technologii, GDDKiA Oddział Kraków; dr inż. Aleksander Zborowski, Starszy Specjalista ds. Badań i Rozwoju, TPA Sp. z o.o.
1. „Problemy oceny własności mieszanek mineralno-cementowoemulsyjnych” dr inż. Piotr Zieliński, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska [15’]
2. „Spoiwa wapienne do stabilizacji gruntów” Dominik Małasiewicz, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego [15’]
3. „Optymalizacja konstrukcji nawierzchni z zastosowaniem georusztów trójosiowych Tensar TriAx – najnowsze badania” Piotr Mazurowski, menadżer ds. technologii optymalizacji nawierzchni, Tensar Polska Sp. z o.o. [15’]
4. „Efektywność zastosowania siatek stalowych w naprawach nawierzchni asfaltowych” dr inż. Piotr Zieliński, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska [15’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]

14.40 – 15.10 Podsumowanie i zakończenie Forum.
dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju, Orlen Asfalt Sp. z o.o.;
Wacław Michalski, dyrektor Departamentu Technologii, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;
Ewelina Nawara, dyrektor wydawnictwa Media Pro Polskie Media Profesjonalne.

15.10 Obiad.
15.10 – 16:30 Serwis kawowy.