MENU GŁÓWNE

Patronat honorowy

 
LogotypMIBpoziom

Patronat

 
 
 

Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich
 
 
 
 

Patronat medialny

Seminarium NAWIERZCHNIE MOSTOWE 2016 ma za zadanie uporządkowanie wiedzy technicznej oraz omówienie aspektów praktycznych stosowania hydroizolacji, nawierzchnio-izolacji i nawierzchni na jezdniach obiektów inżynierskich oraz aktualnych trendów rozwojowych w tej dziedzinie.

Jak zauważył pan prof. Wojciech Radomski „mimo, iż wydawać by się mogło, że nawierzchnie takie są rutynowo już realizowane na obiektach mostowych, to wiele problemów wymaga wyartykułowania, fachowego przedyskutowania i sformułowania wskazań praktycznych”. Podczas Seminarium NAWIERZCHNIE MOSTOWE 2016 szczególną uwagę chcemy poświęcić specyfice, wynikającej z charakterystycznych cech, projektowania nawierzchni mostowych oraz stosowaniu hydroizolacji natryskowych. W prezentacjach oraz podczas dyskusji poruszone zostaną kwestie szczególnych warunków pracy nawierzchni mostowych, doboru materiałów na nawierzchnie (w tym betonów cementowych), stosowanego sprzętu, współpracy nawierzchni z izolacją, stosowania sączków odwadniających, preferencji w zakresie rodzaju izolacji, specyfiki projektowania nawierzchni w zależności od rodzaju pomostu, różnicowania technologii wykonania w zależności od skali obiektu, zasad właściwego kształtowania geometrycznego nawierzchni, awarii nawierzchni oraz doświadczeń w utrzymaniu. Zamierzamy stworzyć okoliczności sprzyjające zaprezentowaniu wyników najnowszych badań oraz najciekawszych realizacji praktycznych.

Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.
Zasadniczym celem Seminarium NAWIERZCHNIE MOSTOWE 2016 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom oraz dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

Serdecznie zapraszamy do udziału

Komitet Organizacyjny