MENU GŁÓWNE

Patronat honorowy

 
LogotypMIBpoziom

Patronat


Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich
 
 
 
 

Patronat medialny

NAWIERZCHNIE MOSTOWE 2016

Kraków, 23 listopada 2016 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskim Seminarium Specjalistycznym - „Hydroizolacje, nawierzchnio-izolacje i nawierzchnie jezdni na mostach – NAWIERZCHNIE MOSTOWE 2016”, które odbędzie się jako pierwsze wydarzenie III KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2016, jednocześnie będzie to XIX wydarzenie z cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes.

 "NAWIERZCHNIE MOSTOWE – uwagi wprowadzające w tematykę konferencji"

ZOBACZ FOLDER KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH

ZOBACZ LISTĘ REFERATÓW

                                

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patronat Honorowy:

Z przyjemnością informujemy, że III KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2016 zostały objęte Patronatem Honorowym Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Jacek Bojarowicz – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, potwierdził swój udział w planowanym na dni 23-25 listopada 2016 r. spotkaniu oraz zadeklarował aktywną współprace merytoryczną.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XIX wydarzenie z cyklu

KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka – praktyka – biznes

Seminarium NAWIERZCHNIE MOSTOWE 2016 ma za zadanie uporządkowanie wiedzy technicznej oraz omówienie aspektów praktycznych stosowania hydroizolacji, nawierzchnio-izolacji i nawierzchni na jezdniach obiektów inżynierskich oraz aktualnych trendów rozwojowych w tej dziedzinie.

Jak zauważył pan prof. Wojciech Radomski „mimo, iż wydawać by się mogło, że nawierzchnie takie są rutynowo już realizowane na obiektach mostowych, to wiele problemów wymaga wyartykułowania, fachowego przedyskutowania i sformułowania wskazań praktycznych”. Podczas Seminarium NAWIERZCHNIE MOSTOWE 2016 szczególną uwagę chcemy poświęcić specyfice, wynikającej z charakterystycznych cech, projektowania nawierzchni mostowych oraz stosowaniu hydroizolacji natryskowych. W prezentacjach oraz podczas dyskusji poruszone zostaną kwestie szczególnych warunków pracy nawierzchni mostowych, doboru materiałów na nawierzchnie (w tym betonów cementowych), stosowanego sprzętu, współpracy nawierzchni z izolacją, stosowania sączków odwadniających, preferencji w zakresie rodzaju izolacji, specyfiki projektowania nawierzchni w zależności od rodzaju pomostu, różnicowania technologii wykonania w zależności od skali obiektu, zasad właściwego kształtowania geometrycznego nawierzchni, awarii nawierzchni oraz doświadczeń w utrzymaniu. Zamierzamy stworzyć okoliczności sprzyjające zaprezentowaniu wyników najnowszych badań oraz najciekawszych realizacji praktycznych.

Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.
Zasadniczym celem Seminarium NAWIERZCHNIE MOSTOWE 2016 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom oraz dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

Serdecznie zapraszamy do udziału
Komitet Organizacyjny

Zachęcamy do zapoznania się z fotoreportażami oraz referatami z poprzednich edycji

KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2015:

-------> Fotoreportaż
-------> Wygłoszone referaty WN15
-------> Wygłoszone referaty ND15

Forum ODWODNIENIE 2015:

-------> Fotoreportaż
-------> Wygłoszone referaty

KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2014:

-------> Fotoreportaż
-------> Wygłoszone referaty WN14

-------> Wygłoszone referaty ND14

Forum ODWODNIENIE 2014:

------> Fotoreportaż
------> Wygłoszone referaty

Forum ODWODNIENIE MOSTÓW 2013:

------> Fotoreportaż
------> Wygłoszone referaty

   Zwróciliśmy się z wnioskiem o Patronat Honorowy do następujących instytucji i osób:

Sejmowa Komisja Infrastruktury
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Prezydent Miasta Krakowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

Zwróciliśmy się z wnioskiem o Patronat do następujących instytucji i osób:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Związek Mostowców RP
Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich

Krajowa Rada Zarządców Dróg Powiatowych
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
Politechnika Krakowska
Polski Kongres Drogowy
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu

ボイル。 ジム・早期少年時代のいくつかは、ヴィトン 財布 コピーミネラル、ブエノスアイレスに入れました。 彼はブロス、レスター、上に置き、リッチ、および/またはライルによってpredeceasedされます。 しかし、犬はイヌ科ファミリーの唯一の器官です。 その他の米国オオカミ、キツネ、ディンゴ、ジャッカル、そして。 (Wikipediaのサイト)あなたは、シャネル バッグ コピー同等またはそれ以上の残忍その後、野生の犬を表示していました。 酔っ治癒に、それはかなり単純な細菌です。 過去には、ワークアウト。 これまでの任意の他の手段によって殺害されたよりも感染症や病気で死亡しました。 レンズコーティングの性能および検索を強化することができる「今日の最も洗練されたサングラスのいくつかは、中をカバーし、生活や保護のための理由、疑惑ノーラン。gucci バッグ コピーの様々なレンズの外にファッション性の高いスタイルやプロセスおよびコーティングを備えています あなたの メガネとサングラス。 一部のレンズは反射防止、クロムハーツ 財布 コピースクラッチ難攻不落とアンチフォグコーティングから作られた、紫外線治療は、彼女が記載されています..